Vaikuta Ylläksen osayleiskaavaan

1.4.2021

Ylläksen alueella ollaan uudistamassa yleiskaavaa. Huomiotamme on kiinnittänyt muun muassa kaavoitettavan alueen pienentyminen Hannukaisen suunnalla sekä se, ettei mahdollista kaivosaluetta oteta kaavasuunnitelmassa mitenkään huomioon.

Ylläksen Ystävät on saanut epävirallisen tiedon, että kaavasta järjestetään 20.4. tilaisuus, johon Yyry aikoo asianosaisena osallistua. Toivomme kommentteja kaavasta kaikilta yyryläisiltä 15.4. mennessä Jukka Reunaselle mieluiten sähköpostilla.

Aiheita ovat esimerkiksi

– liikenne (yhteydet, autoliikenne, kevytliikenne, moottorikelkat)
– parkkipaikat, venevalkamat
– ulkoilu (esim. reitit kesällä ja talvella, hiihto, keinolumetus, laskettelu, retkeily, pyöräily, kanoottireitit, uintimahdollisuudet, ratsastus)
– sisäliikuntamahdollisuudet, vapaa-ajan palvelut
– luontoarvojen vaaliminen, erityisalueet
– rakentamisen painopisteet, volyymi
– kaupalliset palvelut
– epäkohtia tai positiivisia asioita Ylläs II-kaavassa
– toteutunut rakentaminen / hyviä ja huonoja puolia
– toteutetut reitit, liikenneratkaisut / hyviä ja huonoja puolia
– erityistarpeet, avoimet ideat alueen kehittämiseksi

Näistä ja muista asiaan liittyvistä huomioista toivomme saavamme
palautetta 15.4.2021 ja viimeistään vappuun mennessä osoitteeseen: 
jukka@reunanenark.fi  (tai puhelimitse 0400 523334)

Välitämme näkemykset ja toiveet kaavanlaatijalle Sweco Ympäristö Oy:n Sanukka Lehtiölle, jolle voi suoraankin viestiä
sanukka.lehtio@sweco.fi

Liitteenä Yllä II -kaavakartta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Jukan merkinnöin.

Materiaalit löytyvät myös Kolarin kunnan sivuilta www.kolari.fi -> palvelut -> asuminen ja rakentaminen -> kaavoitus -> Ylläksen yleiskaava tai linkeistä https://www.kolari.fi/media/liitetiedostot/kaava-asiat/kaava_kho_20110414.pdf ja

https://www.kolari.fi/media/liitetiedostot/kaava-asiat/yllaksenosayleiskaavaoasvtulo2020.pdf