Saamelaismarkkinat 6.-8.2. Jokmokissa

4.2.2020

Saamelaismarkkinoita vietetään loppuviikosta Jokmokissa.  Poh­joi­sen suu­rim­mat tal­vi­mark­ki­nat on jär­jes­tet­ty yli 400 vuo­den ajan. Tar­jol­la on saa­me­lais­kä­si­töi­tä, tai­de­näyt­te­lyi­tä, eri­lais­ta oh­jel­maa ja laa­ja va­li­koi­ma mark­ki­na­ko­ju­ja. Va­raa mu­kaan kruu­nu­ja kä­tei­se­nä, sil­lä to­ri­myy­jil­lä ei ole mak­su­päät­tei­tä ei­vät­kä eu­rot kel­paa. 

Lue tarkemmin: https://www.jokkmokksmarknad.se/en/visitor/schedule/schedule#8