Lausunto Ylläksen osayleiskaavasta: Petipaikkatavoitetta on pienennettävä ja tulevaisuuden näkymien pitää olla realistiset. Kun luontoarvoja tuhotaan, niitä ei enää ole.

15.8.2023

Valtaisa petipaikkamäärä aikaisempaa jopa pienemmälle alueelle sekä luontoarvoja tuhoavan rakentamisen mahdollistaminen on Ylläksen Ystävien keskeinen huolenaihe Ylläksen osayleiskaavan uudistamisessa.

Ylläksen Ystävät on seurannut Kolarin kunnan Ylläksen alueen osayleiskaavan ”Ylläs III” uudistamista osallistumalla tiedotustilaisuuksiin, seminaareihin, työpajoihin ja kaavoittajapalavereihin. Huolemme alueen luontoarvojen säilyttämisestä ei ole kuitenkaan tullut huomioiduksi. Olemme kritisoineet esimerkiksi uutta suunniteltua tieyhteyttä Maisematieltä Äkäsjoen yli Ylläksentielle. Nyt laaditussa kaavaehdotuksessa on monta muutakin aluetta, joille on esitetty rakentamista, vaikka se on Ylläksen luonnon vetovoiman kannalta hyvin kyseenalaista.  

Yleisluonteisen kaavoituksen tarkoitus eli maankäytöllisesti järkevien kokonaisuuksien luominenkaan ei tällä kaavaehdotuksella toteudu.

Jätimme lausunnon kunnalle 15.8.2023. Liitteenä olevasta lausunnosta voi lukea Ylläs III -alueen maankäyttöön liittyvistä huolenaiheista.