Lausunto osayleiskaavaehdotuksesta Kolarin kunnalle 3.12.

9.12.2021

Ylläksen Ystävät ry on jättänyt Kolarin kunnalle lausunnon Ylläksen osayleiskaavaehdotuksesta eli ns. Ylläs III -kaavasta. Lausunnossa nostetaan esiin muun muassa Ylläksen alueen kehittämissuunnitelman puuttuminen, kaavoituksen kireä aikataulu ilman näkyvää syytä, epäselvyydet kaivoksen huomioon ottamisessa, tavoiteltujen petipaikkojen määrä suhteessa alueen kantokykyyn, luontoarvot sekä reittien turvallisuuteen liittyvät seikat.