Kolarin kunta kaavoittaa kaivosta kyseenalaisin perustein

9.5.2021

Kolarin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 3.5. esittää Hannukaisen kaivoskaavan hyväksymistä Kolarin kunnanvaltuustolle. Samaan aikaan kunta kaavoittaa matkailulle Ylläs III - kaavan, jossa kunta lähtee siitä, että kaivosta ei ole. Kolarin kunnanvaltuusto päättää asiasta 10. 5. klo 16 alkavassa kokouksessaan. Linkki kokouksen seuraamiseen löytyy tästä: https://www.kolari.fi/fi/paatoksenteko/valtuusto-live.html

Ylläksen Ystävät ja muut Ylläksen alueen toimijat esittivät kunnanhallitukselle ennen 3.5. kokousta pyynnön kaivoskaavan palauttamiseksi uudelleen käsittelyyn, sillä kaavan hyväksymiselle ei ole edellytyksiä.

Lisäksi Ylläksen Ystävät on ollut mukana Pohjois-Suomen ELY-keskukselle toimitetussa pyynnössä, joka koskee kaivoshankkeen YVA:n eli ympäristövaikutusten arvioinnin päivittämistä. Pääasiallisena perusteluna pyynnössä on alkuperäisen YVA:n puutteet ja se, että hanke on muuttunut merkittävästi. Kyseessähän olisi Euroopan suurin rautakaivos-avolouhos, joka vaikuttaisi huomattavan kielteisesti Kolarin kunnan matkailuun.

Kunnanhallituksen jäsen Mikko Lipponen (Meän Kolari) esitti hallituksen kokouksessa eriävän mielipiteen seuraavasti (ote KH:n pöytäkirjasta): ”Mikko Lipponen esitti vastaehdotuksena, että kaavaa ei viedä päätöksentekoon lainvastaisena. Lisäksi kaava on jyrkästi Kolarin luontomatkailustrategian vastainen. Tämän lisäksi kaava tulee aiheuttamaan kaivosalueen läheisyydessä eläville vakituisille- sekä loma-asukkaille terveys- ja turvallisuusriskin. Kaavan vaikutuksista ei ole saatavilla tarpeeksi ajankohtaista ja hakemuksiin pohjautuvaa tietoa. Ja näin ollen kaavan vaikutuksia ei pystytä asianmukaisella ja lain vaatimalla tavalla arvioimaan. Esitys raukesi kannattamattomana. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Mikko Lipponen esitti eriävän mielipiteen.”

Hallitus hyväksyi myös kunnan ja kaivosyhtiön välisen kaavoitussopimuksen. 

Seuraava toimenpiteemme on valitus hallinto-oikeuteen. Asiantuntijoiden mukaan kaavapäätös tullaan palauttamaan Kolarin kunnalle uudelleen käsittelyä varten.

Alla Leif Ramm-Schmidtin esitys kaivoksen vaikutuksista ja uutta tietoa asbestista.