Hannukaisten kaivoskaava todettu lainvastaiseksi

2.5.2024

Kolarin kunnanvaltuuston toukokuussa 2021 tekemä päätös Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaavasta on todettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa kuntalain vastaiseksi. Keskeisimmät kaivoskaavaksi kutsutun kaavan kumoamiseen vaikuttavat asiat ovat kaivostoiminnan aiheuttamat haitat asumiselle, poronhoidolle ja pohjavesialueelle. Kaavaa tehdessä ei ole riittävästi selvitetty kaivostoiminnan vaikutuksia etenkään asutukseen tai pohjavesiin. Ratkaisussa mainitaan myös kaava-alueen merkitys virkistyskäytölle ja Ylläksen matkailulle. 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus teki päätöksensä 30.4.2024 asianosaisten valituksen perusteella.

Kunnalla on vaihtoehtona joko aloittaa kaavatyö uudelleen tai valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kunta on päättänyt valittaa (uutista täydennetty tältä osin).