Hannukainen Mining on peruuttanut vesi- ja ympäristölupahakemuksensa - uusi hakemus tulossa

7.12.2020

Hannukainen Mining Oy on 6.11.2020 päättänyt peruuttaa ympäristölupahakemuksensa ja aikoo jättää täysin uuden hakemuksen joskus ensi vuonna. Lue esim. tiedote yhtiön kotisivuilla: https://www.hannukainenmining.fi/hannukaisen-kaivoksen-ymparisto-ja-vesitalouslupahakemus-laitetaan-uudelleen-vireille/ . Lue myös YLE-uutinen tästä: https://yle.fi/uutiset/3-11636190

Päätöstä siivitti se, että Pohjois-Suomen AVI asetti lopullisen ja ehdottoman takarajan kaivosyhtiön täydennyksille per 30.10.2020, eikä yhtiö siihen mennessä saanut kaikkea valmiiksi. Onhan tätä prosessia käyty jo 5 vuotta, joka AVI:n mukaan on erittäin harvinaista. AVI on tehnyt sillensäjättöpäätöksen per 3.12.2020.

Samalla on otettava kantaa siihen, miten YVA uudistetaan. Se on asiantuntijoiden mielestä käynnistettävä uudelleen tavalla taikka toisella, koska hanke on nyt uusi ja se on muuttunut niin paljon. 

Kaivosyhtiöllä ei ole kaivospiiripäätöstäkään, uutta hakemusta ei ole vielä jätetty. Asiantuntijoiden mukaan TUKES ei voi sitä käsitellä, ennen kuin valitusasia on käsitelty valmiiksi korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO).

Hanke palaa takaisin lähtöruutuun.

Kaivosyhtiön arvio hankkeen aikataulusta (rakennustöiden aloitus 2023) on varmasti täysin epärealistinen.

Hannukaisen yhteisvaikutus Muonionjoessa Kaunisvaaran kanssa on viimeaikaisten tapahtumien valossa varmasti kuuma peruna. Vesistövaikutuksiin suhtaudutaan nyt entistä kriittisemmin. Toiminnan johdosta vesitön laatuluokitus ei saa pudota yhdenkään laatutekijän osalta. Tämä tulee EU:n vesipuitedirektiivistä. Vaikutuksessa huomioidaan muiden, aikasemmin luvan saaneiden päästöjä ja vireillä olevat hakemukset. Tässä esimerkin antoi mm. Finnpulpin kielteinen päätös KHO:ssa joulukuulta 2019. Katso tarkemmin esimerkiksi:

https://www.edilex.fi/artikkelit/20434

ja

https://blogs.sweco.fi/kestava-teollisuus/khon-finnpulp-paatos-ja-vesienhoidon-tilatavoitteet-mitka-ovat-vaikutukset-muihin-vireilla-oleviin-hankkeisiin/

Kaivosyhtiö ilmoittaa, ettei vaikutusta olisi. Se ei kuitenkaan perustu uskottaviin tietoihin. Kaunis Ironin hakemus, johon tiedot perustuvat, sisältää runsaasti virheitä ja puutteita. Pitoisuudet on raskaasti aliarvioitu. Ruotsin viranomaiset ovat tyrmänneet hakemusta kovin sanoin. Miten Hannukainen Mining tietää vaikutuksista, kun Ruotsin viranomaiset eivät tiedä? 

Kaivoskaava valtuustolle?

Kolarin kunta suunnittelee vievänsä kaivoskaavan valtuustolle päätetäväksi ensi vuoden tammikuussa. Ylläksen Ystävät yhdessä Ylläksen muiden toimijoiden kanssa on ilmoittanut kunnalle kirjeellä, että kaavan vaikutuksia ei riittävästi tunneta. Salatusta koerikastusraportista tuli mm. esiin uutena asiana, että Hannukaisen mineraali sisältää melkoisesti aktinoliittia, joka on asbestin potentiaalinen lähtömineraali. GTK toteaa, että lisää tutkimuksia tarvitaan. On siis hyvin mahdollista, että Hannukaisen alueelle leviävä pöly voi sisältää vaarallisia määriä asbestikuituja. Jos näin on, Hannukaisessa ei voi turvallisesti asua.