Hallinto-oikeus on kumonnut kaivospiiripäätöksen

2.4.2020

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään 1.4.2020 kumonnut kaivosyhtiö Hannukainen Miningin TUKES:in kaivospiiripäätöksen ja päättänyt palauttaa asian TUKES:ille uutta käsittelyä varten.

Päätös löytyy tämän uutisen alaosasta.

Koska päätösteksti on erittäin vaikeaselkoinen ja pitkä, otamme muutaman oleellisen kohdan sivulta 35 Lopputulos:

“Tukesin päätös on lainvastaisena kumottava ja asia palautettava Tukesille uudelleen käsiteltäväksi.

Kaivoslain (621/2011) 178 §:n 3 momentin säännös huomioon Tukesin on käsiteltävä ja ratkaistava asia mainitun kaivoslain säännösten mukaisesti.”

Eli, kaivosyhtiö joutuu laatimaan uuden kaivospiirihakemuksen ja se käsitellään uuden kaivoslain mukaan. Vanha kaivoslaki on vuodelta 1965 ja uusi laki vuodelta 2011. Tämä asettaa Hannukainen Miningin selvästi vaativampaan asemaan. Alueella toimivien yritysten ja yksityisten etuja joudutaan nyt huomioimaan huomattavasti tarkemmin. Uuteen lakiin sisältyy lisäksi uusia esteitä, joita täytyy ottaa huomioon.

Hallinto-oikeus määräsi TUKES:ia korvaamaan valittajille oikeudenkäyntikuluja. Tämä on poikkeuksellista, ja osoittaa, että valittajilla on ollut vahva peruste valituksilleen. Ylläksen alueen toimijoille (Muonion paliskunta, Ylläksen Ystävät y.m.) 5.000 EUR, mikä on erittäin tervetullutta, vaikka se ei kaikkia kuluja korvaakaan.

Kaivosyhtiöllä on kaksi vaihtoehtoa. Joko valittavat korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jossa voi mennä jopa pari vuotta, edellyttää vielä että valituslupa myönnetään. Myös TUKES voi valittaa päätöksestä, sitä kuitenkin tuskin tekevät. Koska hallinto-oikeuden päätös on hyvin perusteltu ja se perustuu korkeimman hallinto-oikeuden ennakkotapauksiin, päätöksen muuttuminen on varsin epätodennäköinen. Toinen vaihtoehto on, että Hannukainen Mining hyväksyy päätöksen ja jättää uuden kaivospiirihakemuksen, jossa menee useita vuosia. Edellinen hakemus jätettiin TUKES:ille 17.12.2015 ja kaivospiiripäätös tehtiin 18.9.2017. Eli, tämä prosessi on vienyt yli 4 vuotta aikaa tähän päivään asti.

Kertauksena tässä monimutkaisessa prosessissa toteamme, että kaivosprojekti koostuu seuraavasta kolmesta osa-alueesta:

  1. Kaivospiiriasia, jonka käsittelee TUKES
  2. Vesi- ja Ympäristölupahakemus, jonka käsittelee aluehallintovirasto (AVI)
  3. Kaavoitus, josta Kolarin kunnanvaltuusto tekee päätöksen

Nämä prosessit etenevät toisistaan riippumatta.

Vesi- ja ympäristölupa-asiassa kaivosyhtiö on luvannut toimittaa AVI:lle uutta tietoa kaikkiin ympäristöasioihin liittyviin vaikutuksiin 30.6.2020 mennessä. Tämä voi johtaa kolmanteen kuulutuskierrokseen.

Kaavoituksen osalta toteamme, että Kolarin kunnassa ei nyt ole mitään suunnitelmia viedä kaava-asia päätökseen.

Hannukainen Mining edelleen uskoo kannattavaan kaivostoimintaan. Tosiasia tällä hetkellä on, että raudan hinta on syöksymässä alas ja ennakkokauppoja vuodelle 2023 tehdään nyt sellaisilla hinnoilla, jotka johtaisivat Hannukainen Miningin välittömästi konkurssiin.

Lue myös Kuukkelilehden nettijuttu tässä alla sekä Lapin Kansan pääkirjoitus 5.4.2020